Familjescouting

För dig som går i årskurs 1 eller går i förskoleklass, kommer vi  att starta familjescouting.  Vi kommer att träffas 10- 12 gånger per år. Du ska alltid ha med dig en vuxen.

Mötesdagar våren 2018:

25/2, 18/3, 8/4, 22/4, 3/5 Kl 10-12

För mer information kontakta:

Adam Aronsson tfn. 073-838 31 35.