Familjescouting årskurs 1 och yngre

För dig som går i årskurs 1 eller är yngre erbjuds familjescouting.

Du ska alltid ha med dig en vuxen med dig.

Har du frågor ring

Camilla Gustafsson 070-533 21 37

Christina Andersson 070-338 53 28