Avdelningar

Du kan börja i Scouterna när du är 7 år eller yngre, du börjar med familjescouting, sedan blir du spårarscout, upptäckarscout, äventyrarscout och utmanarscout.

Åldersgrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.

Själva scoutverksamheten börjar från 7 år, när barn på ett effektivt sätt kan jobba med scoutmetoden som en helhet. Engagemanget beror på intresse och scoutkåren behöver inte vara den självklara utgångspunkten. Det kan bero på att man flyttar, börjar jobba eller engagerar sig på nationell eller internationell nivå. Många kommer att vara ledare för yngre scouter, men genom en verksamhet med flexibla former får fler möjlighet att utveckla sitt ledarskap och genomföra projekt inom viktiga områden.

Vuxna över 18 år fyller en viktig roll genom att stödja och stötta barn och unga i deras utveckling.

Läs mer om de olika åldersgrupperna i vänstermenyn.

I vår scoutkår finns det fem avdelningar en för familjescouting, en för spårare,  en för upptäckare, en för äventyrare och en för utmanare.

Varje avdelning, utom familjescouting, träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare.