Avdelningar

Du kan börja i Scouterna när du är 7 år eller yngre, du börjar med familjescouting, sedan blir du spårarscout, upptäckarscout, äventyrarscout och utmanarscout.

Åldersgrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar. Vuxna över 18 år fyller en viktig roll genom att stödja och stötta barn och unga i deras utveckling.

I vår scoutkår finns det fem avdelningar en för familjescouting, en för spårare,  en för upptäckare, en för äventyrare, en för utmanare och en för rover. Varje avdelning, utom familjescouting, träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare.