Äventyrarscouterna utmanas i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. När du går i årskurs sex, sju och åtta går du på avdelningen äventyrarna.

Tillsammans reflekterar man över sin och andras insats. Ordet speglar äventyrslusten och spänningen på färden.

För mer information kontakta:

Adam Aronsson, 073 83 831 35, xcrozz97@gmail.com
Patrik Kultus, 070 55 467 20, patrik.kultus@thule.com

HT Äventyrarna Planering

Vi ses alltid på Tånnögatan, måndagar kl. 18-20, om inget annat angetts!